Group E Stagione 2018/19 - 3° Giornata 02/02/2019Malta   1


Formazione:
S. VellaC. MifsudG. SammutJ. MilijicA. CiancioL. GrechG. FrendoM. ZammitR. TantiA. MangionM. AttardN. CauchiK. SciortinoV. .COACH Hermans

A. Mangion 1

3   Armenia


Formazione:
D. ChavesH. UzunyanS. MardanyanA. KarapetyanG. SargsyanS. NasibyanE. MkrtchyanG. MashumyanS. GalstyanK. MikayelyanD. SujyanS. MargaryanE. KirakosyanR. .COACH Nazaretyan

1 S. Galstyan
1 S. Margaryan
1 E. Mkrtchyan